fbpx

የፖለቲካ ፓርቲ አባል የሆኑ ብሄራዊ የመረጃ እና ደህንነት አገልግሎት ሰራተኞች ከፓርቲ አባልነት መውጣት አልያም ተቋሙን መልቀቅ አለባቸው- ጀነራል አደም መሀመድ

የፖለቲካ ፓርቲ አባል የሆኑ ብሄራዊ የመረጃ እና ደህንነት አገልግሎት ሰራተኞች ከፓርቲ አባልነት መውጣት አልያም ተቋሙን መልቀቅ እንዳለባቸው የአገልግሎቱ ዋና ዳይሬክተር ጀነራል አደም መሀመድ ገለፁ።

ብሄራዊ የመረጃ እና ደህንነት አገልግሎት ከፖለቲካ ወገንተኝነት የፀዳ እና ለህዝብ የቆመ እንዲሆን የሪፎርም ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑንም አስታውቀዋል።

ተቋሙን ከፓለቲካ ወገንተኝነት ነፃ ከማድረግ ባሻገር ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚሰራበትና የሚሳተፍበት ይደረጋል ብለዋል።

ጀነራል አደም ይህን ያሉት ለሶስት ቀናት የሚቆይ አዲሱን አመራር የሚያስተዋውቅና የሪፎርም ስራዎች ላይ ውይይት የሚደረግበት መድረክ በአዲስ አበባ ሲጀመር ነው።

በዚህ ወቅት ባደረጉት ንግግር በሀገሪቱ ፈጣን ለውጥና ፈጣን እድገት እየተመዘገበ በመሆኑ ከዚሁ ጋር የሚሄድ ተቋም መገንባት ያስፈልጋል ብለዋል።

መንግስት በተቋሙ ላይ አዲስ ሀገራዊ ሀላፊነት በመጠላሉ አለም አቀፋዊ የመረጃ ትስስርና ፍሰት ጋር እራሱን አዋህዶ መቀጠል እንዳለበት ተናግረዋል።

ሀገሪቱ በፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ፣ በፈጣን የፓለቲካ ለውጥ እና የሁኔታዎች መለዋወጥ ላይ ትገኛለች ያሉት ጀነራሉ ተቋሙ ከለውጥ ጋር የሚራመድ መሆን እንዳለበት ጠቁመዋል።

የተቋሙ ሰራተኞችም መብታቸውን የሚረዱና አለም አቀፍ ጉዳዮችን በመረዳት የሚተነትኑ መሆን እንዳለባቸው በመግለፅ ህዝብን ከውጭና ከውስጥ አደጋ ለመከላከል አቅም ማሳደግና ማሻሻል እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።

በአሁን ወቅት ከመንግስት በተሰጠው አቅጣጫና በህዝብ ጥያቄ መሰረት ተቋሙን የህዝብና የሀገር ማድረግ ስራ እየተከናወነ መሆኑን አንስተዋል።

በዚህም ተቋሙ ኢትዮጵያዊነትን ከትውልድ ወደ ትውልድ ማሻገር ዋና ተግባሩ እንዲሆን ይደረጋል ሲሉ ጀነራል አደም መሀመድ አስታውቀዋል።

ተቋሙ በአገልግሎት ማሻሻያው በተሰጠው ሀላፊነትና ስልጣን መሰረትና የፖለቲካ ወገንተኝነት ሳይኖረው ኢትዮጵያውያንን እኩል ማገልገል እንዲችል እየተሰራ ነው።

ህብረተሰቡም መረጃዎች በሚያቃብልበት የተቋሙ ባለሙያዎች ስጋት ሳይሆን አለኝታ መሆን እንዳለባቸው አሳስበዋል።

ከባድና ትልልቅ ግዳጆችን ለመወጣትና ለመስራት ተቋሙ አቅሙን ለማሳደግ የአደረጃጀት ማስተካከያ እንደሚያደርግም ጀነራል አደም አስታውቀዋል።

ተቋሙ የሚፈራ ሳይሆን የሚወደድና የሚከበር እንዲሆን ይሰራል ያሉት ጀነራሉ ለዚህም አመራሮችና ባለሙያዎች ህግና ስርዓትን ተከትሎ እንዲሰሩ አሳስበዋል።

በፋሲካው ታደሰ – ኤፍ.ቢ.ሲ

Share your thoughts on this post
%d bloggers like this:
Visit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram