fbpx

የስልክ ሱሰኝነት መፍትሄ…

ጥናት ሰዎች በቀን ከ80 እሰከ 150 ጊዜ የእጅ ስልኮቻቸውን እንደሚነካኩ ቢያመለክትም ሰዎችይህ ሁኔታ በጎ ልማድ ወይም  በጎ ያልሆነ  በሚለው ጉዳይ ስምምነት ላይ አልተደረሱም።

ስልክ ጤናማ ግንኙነት፣ ጥሩ የስራ አካባቢ እና ተግባቦታቸው የተሻለ እንዲሆን እንዳደረገላቸው ሰዎች ያምናሉ።

ስልክን ሰዎች በተደጋጋሚ ሲጠቀሙ ብዙ መልካም ነገሮች ያመጣላቸውን ያህል ችግሮችን እንደሚያስከትል ይነገራል።

ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ሰዎች ለቴክኖሎጂ ጥገኛ በሚሆኑበት ወቅት እውቀት ፣ የትኩረት ደረጃቸው ላይ እና ማህበራዊ ክህሎታቸው ላይ የተለያዩ ችግሮችን ያስከትላል።

በመሆኑ በህይወት የዕለት ከዕለት ውሎ ልምድ በመሆን በጎ ያልሆነ ተፅዕኖ እያሳረፈ የሚገኘውን የስልክ ሱሰኝነት እንዴት መከላከል ይቻላል የሚለውን የሚከተለውን ይመስላል።

1. የስልክ አጠቃቀምን መከታተል

ሰዎች በስልክ ሱሰኝነት በሚጠቁበት ወቅት ለዚህ ምክንያት የሆነው መተግበሪያ(አፕልኬሽን) በሌላ መተግበሪያ መቀየር ያስፈልጋለ።

ከዚህ ባለፈ “ስፔስ” እና “ሞመንት” የተሰኙ መተግበሪያዎችን በመጠቀም በቀን ውስጥ ያለን የስልክ አጠቃቀም መከታተል እና ለመጠቀም የሚፈልጉት መጠን ማስቀመጥ እንዲቻል ያደርጋል።

2. ስልክን አዘውትሮ መነካካትን ማቆም

በስልክ ውስጥ የሚገኙት አብዛኛዎች መተግበሪያዎች ማለትም ፌስቡክ፣ኢንስታግራም ፣ ፒንቴሬስት እና ሌሎች የማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን የተዘጋጁት ሰዎች ሲጠቀማቸው

በቀላሉ ማቆም እንዳይችሉ እና ያለገደብ መረጃዎችን ለተጠቀሚዎች እንዲያቀርቡ በማድረግ ነው።

በመሆኑም ሰዎች በዚህ ምክንያት የእጅ ስልካቸውን መነካካት በቀላሉ ማቆም ስለማይችሉ ብዙ ቁም ነገሮች እና ህይወትን መቀየር የሚቻልበትን ጊዜ እንዲባክን ምክንያት ይሆናል።

ስለዚህ እንደዚህ አይነት የስልክ መተግበሪያዎችን በማጥፋት ውድ ጊዜን ከብክነት መከላከል እንደሚቻል መረዳት ያስፈልጋል ተብሏል።

3.አዕምሮን ማዘጋጀት

በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ላይ የሚወጡ የማረጋገጫ መልዕክቶች ለምሳሌ ፎቶ እና ሌሎች መራጀዎች በፌስቡክ ላይ ከጫኑ በኋላ የሚመጡት ማሳወቂያዎች ዶፐሚኔ

የተባለውን እና በሰውነታችን ደስታን የሚፈጥረውን ኬሚካል እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል።

ከዚህም መራቅ እና አዕምሮን መቆጣጠር እንዲቻል ተመስጦን፣ ዮጋ፣ የአካል እንቅስቃሴ እና ሌሎች አዕምሮን ንቁ የሚያደርጉ እንቅስቃሴዎችን ማዘውተር ያስፈልጋል።

4.የመተግበሪያዎችን (አፕልኬሽን) ትክክለኛ አካላዊ ውጤቶችን መጠቀም

ዘመናዊ ስልኮች የበዙ እና ለቁጥር አታካች የሆኑ አገልግሎቶች ለተጠቃሚዎች ማቅረብ ይችላሉ።

በስልክ ውስጥ ከሚገኙ አገልግሎቶች መካከል የሂሳብ ማሽን፣ ካሜራ ፣ ማስታወሻ መፃፊያ፣ መፃህፍት እና ሌሎችንም ይገኙበታል።

በመሆኑም መደበኛ መፃህፍትን እና ማስተዋሻዎችን ፣ የሂሳብ ስራን ከስልክ ውጭ ባሉ መሳሪያዎች በመጠቀም እና ከስልክ ጥገኝነት ነፃ በሆነ መልኩ ለመጠቀም መሞከር ያስፈልጋል።

5.ከጎደኛ ድጋፍን ማግኘት

በማንኛው ሁኔታና ጊዜ ከሱስ ለመላቀቅ አስፈላጊው ነገር ሰዎች በችግሩ እንደተጋለጡ አምነው መቀበል ይጠበቅባቸዋል።

በዙሪያችን ለሚገኙ ሰዎች የስልክ ሱስን ማቆም እንደሚፈልጉ በማሳወቅ የተለያዩ አስተያየቶች ማግኘት ሰዎች ራሳቸውን ከችግሩ ማውጣት እንዲችሉ ይረዳል።

6. አስፈላጊ ያልሆኑ መልዕክት ማሳወቂያዎችን መዝጋት ሲሆን፥ በሰባተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ለበርከታ ሰዓት ስልክ እንዲጠቀሙ የሚያደርጉትን ቀለሞች ወደ ነጭ እና ጥቁር መቀየር ያስፈልጋል ተብሏል።

ምንጭ፦inc.com

Share your thoughts on this post
%d bloggers like this:
Visit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram